Baltasar Gracian Quote

A beautiful woman should break her mirror early.
– Baltasar Gracian