Kristin Scott Thomas Quote

I wanted to be a saint.
– Kristin Scott Thomas