Honore de Balzac Quote

Finance, like time, devours its own children.
– Honore de Balzac