Charles Barkley Quote

I love New York City; I've got a gun.
– Charles Barkley